gamtotautė

gamtotautė
gamtotautė (neol.) sf. gamtos (laukinė) tauta: [Dainų] turėjo ir turi visos gamtotautės EncVI1333. Steigti pirmąsias etnografijos draugijas, aprašinėti nykstančias gamtotautes EncVII1203.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”